MORE NATURAL
LESS CHEMICALS

เผยความงามของเส้นผม
ด้วยนวัตกรรมการผสมผสาน
คุณค่าจากธรรมชาติ
กับเทคโนโลยีระดับโปร


เพราะปัญหาหลักของซาลอนที่ช่างทำผม กังวลคือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผล ต่อความพึงพอใจในการให้บริการ รวมถึง สารเคมีที่ต้องสัมผัสและใช้งานทุกวัน ทั้งกลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ และความเป็นกรด-ด่างที่ อาจส่งผลต่อสุขภาพ

ปัญหาทั้งหมดนี้คือเสียงสะท้อนจาก ช่างทำผม ซึ่งเราได้นำมาทำการวิจัย คิดค้น พัฒนา เพื่อเพิ่มความอ่อนโยน ปลอดภัย แต่ยังคงคุณภาพในการใช้งานระดับพรีเมียม

1. คุณภาพ
2. ความอ่อนโยน
3. ความปลอดภัย


สู่การบริการ
ระดับพรีเมียม

SALON   EXCLUSIVE
HAIR   PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สำหรับช่างผมมืออาชีพ


ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ในฐานะแบรนด์ผลิตภัณฑ์ซาลอนคุณภาพ แห่งเอเชีย พิกเซลโปร (PIXXELPRO) ยกระดับผลิตภัณฑ์สำหรับช่างทำผมมืออาชีพ ด้วยการมุ่งคิดค้นพัฒนาส่วนผสมจาก สารสกัดจากธรรมชาติให้มากที่สุด ลดปริมาณ สารเคมีรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อผลลัพธ์ คือความปลอดภัยต่อทั้งตัวช่างทำผมและ ผู้รับบริการ